TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN “ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GDKNS CHO TRẺ MẪU GIÁO  TRONG THỰC HIỆN CTMN

TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN “ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GDKNS CHO TRẺ MẪU GIÁO TRONG THỰC HIỆN CTMN

Lượt xem:

Ngày 19/10/2023 PHT, TTCM,TPCM tham gia lớp tập huấn chuyên Môn “ Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục KNS cho trẻ MG trong thực hiện CTGDMN” do PGD tổ chức. Người báo cáo: Cô Phạm Thị Minh Tâm – HT Trường MN Bình Minh ; cô Nguyễn Thị Thu Hiền TTCM trường MG Bình Hoà. [...]